Màxima difusió: aturem les retallades!!

El passat dia 15 de juny es van començar a debatre al Parlament de Catalunya els nous pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011 i 2012. Un cop més, han triat les retallades socials. Els Pressupostos que vol aprovar aquest mes de juny CiU i el vistiplau del PP suposen una retallada general del 10% sobre la despesa pública. Retallades absolutament antisocials que, a més de limitar els recursos bàsics, provoquen un greu descens de llocs de treball i l'empitjorament de les actuals condicions laborals.
-     El Departament de Salut tindrà el 2011 uns 900 milions d'euros menys per gastar que l'any passat, la qual cosa suposa una retallada del 10%.
-     En Educació la retallada general serà d'un 7%.
-     En els serveis socials la retallada serà més dràstica: la Secretaria de Família patirà una davallada del 74% en el seu pressupost. En obres públiques, el 55% de retallada destruirà 17.280 llocs de treball de forma directa.
Nosaltres no som responsables d'aquesta crisi, i no estem disposats a pagar-ne el seus costos.

El dies 20 i 21 de juliol retallaran els teus drets.
Indigna't, SIGNA, mobilitza't! Junts i juntes ho podem fer!
 

El pasado día 15 de junio se comenzó a debatir en el Parlament de Catalunya los nuevos presupuestos de la Generalitat para el año 2011 i 2012. Una vez más, han optado por los recortes sociales. Los Presupuestos que quiere aprobar este mes de junio CiU i el visto bueno del PP suponen un recorte general del 10% sobre el gasto público. Recortes absolutamente antisociales que, además de limitar los recursos básicos, provocan un grave descenso de los puestos de trabajo y el empeoramiento de las actuales condiciones laborales.  
-    El Departament de Salut tendrá en 2011 unos 900 millones de euros menos para gastar que el año pasado, lo que supone un recorte del 10%.
-    En Educación el recorte general será del 7%.
-    En servicios sociales el recorte será más drástico: la Secretaria de Família sufrirá una bajada del 74% en su presupuesto. En obras públicas, el 55% de recorte destruirá 17.280 puestos de trabajo de forma directa.
 Nosotros no somos responsables de esta crisis, y no estamos dispuestos a pagar sus costes.

Los días 20 y 21 de julio recortarán tus derechos.
¡Indígnate, FIRMA, movilízate! ¡Juntos y juntas lo podemos hacer!

Comentarios

Entradas populares